Elwira Krupa – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz, lektor języka angielskiego i wykładowca akademicki. Ukończyła anglistykę, polonistykę, podyplomowe studia amerykanistyczne w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz studia glottodydaktyczne w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.

Od początku pracy zawodowej jako wykładowca języka angielskiego związana ze szkołami i uczelniami o profilu artystycznym m.in. Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie.

Obecnie pracuje jako wykładowca języka angielskiego zawodowego (English for Specific Purposes) w Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie na kierunku projektowanie i komunikacja w modzie.

Opracowuje programy nauczania języka angielskiego zawodowego (English for Specific Purposes) w szkołach artystycznych. Specjalizuje się w nauczaniu języka branżowego w sektorze mody i zajęcia prowadzi w oparciu o autorski program i podręcznik English for Fashion and Design. Współpracuje jako tłumacz z magazynami modowymi i portalami, prowadzi warsztaty języka branżowego i szkolenia w firmach odzieżowych.