GDZIE I KIEDY ODBYWA SIĘ KURS?

Kursy i szkolenia grupowe dedykowane klientom biznesowym są organizowane na życzenia klienta i są realizowane na terenie Warszawy, w wybranym przez firmę czasie w ciągu roku w siedzibie klienta.


JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY KURSU?

Szkolenie ma charakter intensywnego treningu dla pracowników Państwa firmy i obejmuje dowolny wybrany zakres tematyczny z zakresu języka angielskiego branżowego dla sektora mody. Program jest dostosowany do branży, w której funkcjonuje firma, a jego przygotowanie poprzedzone jest analizą Państwa potrzeb i oczekiwań.

Tematyka zajęć obejmuje wprowadzenie słownictwa specjalistycznego połączone z ćwiczeniem języka ogólnego i podstawowych umiejętności komunikacyjnych.  Zajęcia przygotowane są w oparciu o autorską metodę, którą przez lata wypracowałam z klientami biznesowymi i indywidualnymi z sektora mody. Jest to nowoczesne rozwiązanie dydaktyczne, które czerpie zarówno z tradycyjne metody komunikacyjnej, jak i najnowszych osiągnięć w nauce języków obcych. Wszelkie materiały są przygotowywanie przeze mnie i dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy. Kompetencje, które Państwo osiągną, będą mogli wprowadzić do konkretnych aspektów pracy: prowadzenie prezentacji, kontakt z klientem, mailingi, przygotowywanie materiałów prasowych i reklamowych, sprzedaż etc.


JAKIEJ WIELKOŚCI MOGĄ BYĆ GRUPY?

Wielkość grupy zależy od preferencji klienta. Rekomendowana i najefektywniejsza wielkość grup w przypadku szkoleń językowych to do 10 osób.


JAKIE KORZYŚCI DAJE KURS SŁOWNICTWA BRANŻOWEGO?

Kurs specjalistyczny koncentruje się na branży, w której Państwo działacie: krawiectwo, projektowanie, konstrukcja, sprzedaż, dziennikarstwo, organizacja pokazów modowych i prasowych, studia modowe etc. Podczas kursów uczestnicy poznają nowe zwroty i wyrażenia branżowe oraz nabywają pewności w posługiwaniu się językiem angielskim ogólnym w sytuacjach zawodowych.


Kursy języka angielskiego zawodowego:

  • systematycznie rozwijają znajomość języka z uwzględnieniem branżowego słownictwa modowego,
  • wzmacniają umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania,
  • poprawiają wymowę i zwiększają poprawność gramatyczną,
  • wzbogacają zasób słownictwa dotyczący sektora mody;
  • pozwalają wyeliminować błędy poprzez zróżnicowane ćwiczenia.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją kursów u siebie w firmie proszę o kontakt.